Att man kan kommunicera på internet är något vi tar för givet. Från början var dock internet inte uppbyggt på ett sådant sätt att användaren skulle kunna bidra till sajters innehåll genom att skriva kommentarer och innehåll själv. Från början var syftet med internet att användaren enbart skulle kunna inhämta information, men alltså inte själv kunna bidra med den och framför allt inte kunna prata genom nätet. Såhär var det fram till web 2.0. Från och med web 2,0, som myntades så sent som 2002, kunde användaren själv bidra med kommentarer och information på webbplatser, då i skriftlig form. Sedan dess har utvecklingen bara gått framåt och att det nu går att kommunicera verbalt genom webben är en självklarhet för de som lever i nutid.

Det finns flera funktioner som tillåter verbal kommunikation

Whatsapp, Facebook messenger, Skype och Snapchat är bara några av väldigt många program där användaren kan kommunicera verbalt med andra användare på internet. De verbala kommunikationsfunktionerna fungerar i stort sett lika bra som vanliga telefonsamtal via telefonledningar gör, kanske till och med ännu bättre i vissa fall. Den verbala kommunikationen har dessutom ofta en videofunktion som gör att samtalet blir än mer levande för de som samtalar.

Verbal internetkommunikation tar över vanlig telekommunikation

Det finns mycket som talar för att de vanliga hederliga telefonsamtalens tid är räknad. Dyra telefonsamtal från och till utlandet verkar ha haft sin tid. Det känns mer eller mindre ålderdomligt att behöva betala pengar för varje minut som ett samtal pågår och i framtiden verkar det som att detta inte längre kommer att vara vardag för någon. Precis som hemtelefonerna i princip är uteslutna som kommunikationsmedel kommer förmodligen de vanliga telefonsamtalen gå samma väg till mötes. Det enda som krävs för att den verbala internetkommunikationen helt ska ta över är att befolkningen alltid ska kunna vara uppkopplade och ansluta till internet oavsett var man befinner sig.