Ett sätt att beskriva kommunikation är att det handlar om att överföra information från en plats till en annan. En sådan definition låter mycket enkel, men faktum är att kommunikation inrymmer en rad olika dimensioner. Hur kommunicerar vi med andra på bästa sätt? Kan man skratta och vara arg och kommunicera det på ett begripligt sätt? Det kan låta enkelt men kommunikation mellan platser, människor och individer inrymmer en stor komplexitet. Kommunikationen kan sägas vara indelade i fyra olika kategorier. Dock har alla typer av kommunikation samma mål – att göra sig förstådd för åskådare och åhörare.

  • Verbal kommunikation, prata ansikte-mot-ansikte, i mobiltelefon eller annan medial kanal, radio, TV, etc. Ett exempel är online casino företag förmedlar ofta sina budskap via TV eller internet såsom https://nyspins.casino.
  • Kroppsspråk, eller tyst kommunikation. Gester, ansiktsuttryck och känslor.
  • Skriven kommunikation, brev, vykort, e-post, tidningar, böcker, twitter etc.
  • Visuell kommunikation, bilder, emojis, logos, grafer eller andra visualiseringar för att förstärka kommunikationen.

Ansikte-mot-Ansikte

Verbal internetkommunikation handlar om att prata över internet genom exempelvis Skype, Facetime eller Messenger. Mycket av hur vi kommunicerar utgörs av kroppsspråket. Forskare menar att nästan 90% av kommunikationen mellan människor sker genom kroppsspråket. Den verbala internet kommunikation har till sin stora behållning den egenskapen att du kan se personen på en skärm när ni kommunicerar. Idag fungerar även de flesta mobilerna för det ändamålet. Verbal internetkommunikation har en mängd fördelar eftersom ni har möjligheten att kunna se varandra när ni kommunicerar. Det innebär att även döva kan använda internetkommunikationen och prata genom teckenspråk. Du kan ringa över internet och på det sättet undvika höga telefontaxor. Har du ett välfungerande internet och stabil uppkoppling är det inga som helst problem att ringa från exempelvis Japan till Sverige. Skriven kommunikation saknar den egenskapen att den inte har ett kroppsspråk och inget ljud. Verbal internetkommunikation med både ljud och bild upplevs mer som ett verkligt möte. Du ser människan ansikte-mot-ansikte och du kan uppfatta kroppsspråk och sinnesstämningar vilket gör verbal internetkommunikation till ett mycket bra kommunikationsmedium .