Det kan vara lätt att tänka att man bara kan skicka röstmeddelande med hjälp av mobilen. Om du exempelvis ringer och talar in ett meddelande, kallas det ett röstmeddelande. Vidare i denna artikel kommer du kunna läsa mer om andra sätt du kan skicka röstmeddelande på.

Telefonen

När du ringer med den vanliga hemtelefonen och inte kommer fram till den du ringer, ombes du att tala in ett röstmeddelande. Det är däremot valfritt att göra detta. Många telefoner har möjlighet att skicka sms som man kan få uppläst. Detta är då en annan typ av röstmeddelanden.

Mobilen

Även när du ringer med mobilen och inte kommer fram kommer du ombes att tala in meddelande. Men det finns andra sätt att göra detta med mobilen. Det är också ett röstmeddelande om du exempelvis spelar in ett meddelande i appar som exempelvis Whatsapp eller Facebook messenger och skickar det. Du kan spela in röstmeddelande med en app som heter röstmemo i mobilen och sedan skicka detta i ett sms. Genom mobilen kan du ställa in om du ska få dina meddelanden upplästa utan att behöva läsa dem själv. Även om detta inte är exakt det som röstmeddelande innebär, är det ändå en typ av röstmeddelande som kan skickas över internet.

Datorn

Om du har en mikrofon i datorn, som många säkert har så kan du spela in meddelanden för att sedan skicka dessa över mejl. Har du ingen mick i datorn, kan du köpa en riktig mikrofon och koppla in, eller köpa ett headset med inbyggd mick. Ofta har man samma typ av program på datorn som kan finnas på telefonen. Skype är ett sådant program. Man kan spela in röstmeddelanden där som man sedan kan skicka till någon. Både på telefonen och på mobilen har man möjlighet att få meddelanden upplästa. Då kan man skriva vanliga sms som man sedan kan få upplästa.