Att lämna ett så kallat voicemail blir idag allt vanligare. Det kan vara enklare och dessutom bekvämare att skicka ett voicemail till någon istället för att skriva en text.

Det kan också ge mottagaren en annan känsla än om man läser meddelandet. Det ger inte lika mycket utrymme att feltolka ett voicemail som det gör med en text.

Telefonen

Genom telefonen kan du skicka ett voicemail på många olika sätt. Du kan ofta lämna ett om en person du ringer inte svarar, förutsatt att den aktiverat funktionen. Tänk på att ha din egen funktion aktiverad då det är smidigare att prata in ett meddelande om du inte kan svara på ett telefonsamtal. Du kan också själv ha ett voicemail på denna funktion i telefonen, där du exempelvis kan be att personen lämnar sitt namn och telefonnummer så att du kan ringa tillbaka.

Du kan också använda dig av olika appar för att skicka ett voicemail.

Till exempel:

  • Messenger
  • Signal
  • Whatsup

Datorn

Har du en mikrofon i din dator eller ett headset med mikrofon kan du även skicka voicemail via din dator. Här kan du likt mobilen också använda facebooks messenger funktion. Men tänk på att messenger har en tidsgräns.

Du kan också spela in på ett vanligt datorprogram som movie maker, röstinspelare och andra program som går att ladda ner. Oftast är dessa redan installerade på din dator.

Skype är ett annat program som är enkelt att skicka voicemail över.

Det utvecklas hela tiden nya appar och funktioner för att kunna lämna voicemail. Det är en bra funktion i vårt alltmer bekväma samhälle då man slipper att skriva. Det gör det också enklare att nå ut till människor på ett helt annat sätt och kan göra att du får med det allra viktigaste du vill nå ut till mottagaren med.