Hej och välkomna till vår informationssida för Tele och kommunikation!

Att kommunicera har alltid varit viktigt för människor och redan på stenåldern kommunicerade vi genom ljud och läten. Talet utvecklades genom tiderna och vi lärde oss så småningom läsa och skriva. Detta gjorde att vi istället började kommunicera med brev. Telefonen var ännu inte uppfunnen före 1850, så vi kunde inte kommunicera med andra på långt håll på annat sätt.

I takt med att tekniken utvecklades, fick vi också nya möjligheter att kommunicera med varandra. När telefonen utvecklades var det från början endast järnvägarna som använde denna för att kunna prata med varandra och varna varandra för eventuella faror. Det var mycket effektivare än telegrafen som var föregångare till telefonen. Så småningom kom telefonen att finnas i varje hem.

Ungefär 130 år senare började datorn att säljas på marknaden. Detta gav också upphov till nya kommunikationsmöjligheter.

På denna hemsida kommer du bland annat att kunna läsa om hur du kan kommunicera genom datorn och vilka program som är de bästa. Skype är ett av världens största ledande program inom datorkommunikation. Även om du inte tänker på det, finns det väldigt många olika sätt att skicka röstmeddelanden på över internet och det gäller både mobil, email och Visual voicemail. För dig som inte vet vad exempelvis Visual voicemail är, kommer du få lära dig det på denna hemsida. Har ett bra röstmeddelande någon betydelse för att göra ett första bra intryck på någon? Svaret på det kommer ni också kunna läsa om på denna hemsida.

Ha en trevlig och lärorik läsning!